Budowa ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balustrady z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki z plastyku na plot i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak przewidywane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.